Cookie Policy

Informatie over cookie

Versie van 20/11/2023

Een cookie is een reeks informatie, meestal van kleine omvang en geïdentificeerd door een naam, die wordt opgeslagen op het eindapparaat (bijv. pc, tablet, smartphone) dat wordt gebruikt om verbinding te maken met een website en die telkens wanneer het eindapparaat verbinding maakt met een pagina van de website, door de browser kan worden gecommuniceerd aan de server van de site die het heeft geplaatst, zolang het cookie aanwezig is. Het beheer van cookies (toestemming / blokkeren / verwijderen) kan worden gedaan via uw browser.

Om de website www.familyservice.be in real-time bij te werken zonder de navigatie te verstoren, maakt deze site gebruik van een cookie genaamd “elementor” dat wordt opgeslagen in de browser die u gebruikt.

Het gebruik van dit essentiële cookie valt onder ons legitiem belang en de installatie van een dergelijk cookie vereist geen voorafgaande toestemming van u.

Geen enkele identificerende informatie wordt verwerkt of bewaard wanneer u de website verlaat.
Scroll to Top